06 34 65 95 25 info@incidentmelder.nl

Waarom risico’s en incidenten vastleggen?

Het registreren van risico’s en (bijna) incidenten in een organisatie is van belang om:

  • De continuïteit te waarborgen;
  • Maatregelen te treffen voor het reduceren van een risico’s en (bijna) incidenten;
  • Te leren van voorgaande (bijna) incidenten om ernstige ongevallen te voorkomen.

Bij wet zijn organisaties verplicht om een risico inventarisatie en evaluatie op te stellen.

De wijze waarop deze RI&E wordt opgesteld, staat vrij voor iedere organisatie. Op basis van deze RI&E beoordeeld een Arbo-deskundige of een organisatie voldoet aan de minimale eisen met betrekking tot veiligheid en de gezondheid van werknemers. Als een Arbo-deskundige vaststelt dat een organisatie voldoet aan de minimaal gestelde eisen dan wil dit niet zeggen dat de continuïteit van een organisatie gewaarborgd is. Er is namelijk slechts aan de minimale eisen voldaan. Deze minimale eisen leveren naar de overtuiging van vele veiligheidskundige niet de optimale veiligheidszorg voor medewerkers. Medewerkers zijn de motor van een organisatie. Zonder werknemers is het praktisch onmogelijk een organisatie te laten groeien.

Het is daarom van belang als organisatie om de veiligheids- en de gezondheidsrisco’s voor de werknemers zoveel mogelijk weg te nemen zo niet, te reduceren, dit reduceren en of wegnemen van risico’s kan alleen als daarvoor de juiste informatie beschikbaar is. Het registreren van risico’s en (bijna) incidenten is tot op heden veel werk. Zo dienen er:

  • Interviews met medewerkers gehouden te worden;
  • Op papier ongevallen gemeld te worden;
  • Het verwerken van de informatie in een bepaald softwareprogramma.

De activiteiten hierboven beschreven zijn nog maar een klein deel van de daadwerkelijke activiteiten die ondernomen moeten worden om tot een duidelijk en helder overzicht te komen.
Hierdoor investeren organisaties vaak veel geld en tijd in het opstellen van een RI&E. Door gebruik te maken van onze applicatie is dit verleden tijd.